Η Αποστολή μας

Η XSpot Wealth ιδρύθηκε με σκοπό να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επενδύουν τα χρήματά τους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά τις επενδύσεις σε όλους και για να το επιτύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία παρέχοντας εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις και απόλυτη διαφάνεια. Όλα με την επαγγελματική υποστήριξη της έμπειρης ομάδας μας.

Το Μοντέλο μας

Είμαστε απόλυτα διαφανείς καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δίνοντάς σας πάντα πρόσβαση στις επενδύσεις σας. Εξηγούμε στους πελάτες μας με πλήρη σαφήνεια όλες τις χρεώσεις. Τα έξυπνα χαρτοφυλάκια μας είναι παγκοσμίως διαφοροποιημένα, επενδύοντας σε fixed income, μετοχές, ακίνητα και εμπορεύματα. Με πολύ μικρότερες χρεώσεις σε σχέση με την παραδοσιακή διαχείριση, τα χαρτοφυλάκια μας έχουν δημιουργηθεί για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας πιο σύντομα.

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ποιοι Είμαστε

Η XSpot ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό να φέρει πιο κοντά τις επενδύσεις σε όλους. Είμαστε αδειοδοτημένοι και εποπτευόμαστε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (αριθμός άδειας 235/14), την αρμόδια εποπτική και ρυθμιστική αρχή για τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Κύπρο (CySEC).

η ομάδα

Ασφάλεια & Θεματοφυλακή

Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα όλα τα ζητήματα ασφάλειας των κεφαλαίων. Όλα τα κεφάλαια των πελατών που έχουν κατατεθεί στην XSpot διαχωρίζονται πλήρως από τα κεφάλαια της εταιρείας και διατηρούνται σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό διασφαλίζει ότι τα χρήματα που ανήκουν σε πελάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Οι επενδύσεις σας διατηρούνται πάντα στο όνομά σας σε κορυφαίους θεματοφύλακες που διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα βαθμού Α- και σταθερές αξιολογήσεις.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ

Χρησιμοποιούμε χαμηλού κόστους επενδύσεις, όπως είναι τα ETFs από κορυφαίους παρόχους παγκοσμίως για να χτίσουμε χαρτοφυλάκια με μεγάλη διαφοροποίηση. Πιστεύουμε πως οι παθητικές επενδύσεις με ενεργητική διαχείριση ρίσκου αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα σε σχέση με μια ενεργητική στρατηγική επενδύσεων, όπου οι διαχειριστές κεφαλαίων επιλέγουν τις μετοχές ή τα ομόλογα που πιστεύουν ότι θα έχουν καλύτερη απόδοση.
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν ρίσκο

Οι Χρεώσεις μας

Πιστεύουμε ότι οι χαμηλές χρεώσεις συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, ενώ αντίθετα οι υψηλές χρεώσεις έχουν ως αποτέλεσμα να "τρώνε" την ανάπτυξη των επενδύσεών σας. Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε ένα από τα χαμηλότερα Total Expense Ratios (TER) στην αγορά. Σε αντίθεση με άλλες τράπεζες και διαχειριστές κεφαλαίων, παρέχουμε απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τις συνολικές χρεώσεις που θα επιβαρυνθείτε, είτε αυτές είναι δικές μας χρεώσεις είτε από τρίτους, πριν επενδύσετε. Με χρεώσεις που κυμαίνονται από 1,15% έως 1,40%, παρέχουμε επίσης πλήρη ανάλυση και επεξήγηση της κάθε χρέωσης. Δεν χρεώνουμε ποτέ έξοδα εισόδου ή εξόδου. Δεν περιπλέκουμε τα πράγματα σε ότι έχει να κάνει με τις χρεώσεις. Οι παραδοσιακές τράπεζες και διαχειριστές κεφαλαίων ενδέχεται να αναφέρουν τα κόστη διαχείρισης, χωρίς όμως να εξηγούν με απόλυτη σαφήνεια τις χρεώσεις εκτέλεσης και διακανονισμού, θεματοφυλακής, ελάχιστης διαχείρισης ή να χρεώνουν υψηλές χρεώσεις οι οποίες κρύβονται στα αμοιβαία κεφάλαια που επιλέγουν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό σας. Αυτά δεν συμβαίνουν με εμάς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στην XSpot πιστεύουμε ότι οι χρεώσεις θα πρέπει να είναι λογικές για τον πελάτη, ώστε το χαρτοφυλάκιό του να μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να προσφέρουμε στον πελάτη απόλυτη διαφάνεια και γι’ αυτό σας ενημερώνουμε για όλες τις χρεώσεις από την πρώτη στιγμή. Ποτέ δεν θα σας κρύψουμε οποιεσδήποτε χρεώσεις.
Τύπος Χρέωσης
Τρέχουσες Χρεώσεις
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
Κόστος Θεματοφυλακής
Smart Wealth
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.75 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
0.15 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.15 %
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.00 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
2.83 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.00 %
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.00 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
2.67 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.00 %
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.00 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
2.59 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.00 %
Εφάπαξ Χρεώσεις
Χρεώσεις Εισόδου
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
Χρεώσεις Εξόδου
Χρεώσεις Εισόδου
0.00 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.10 %
Χρεώσεις Εξόδου
0.10 %
Χρεώσεις Εισόδου
3.00 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.00 %
Χρεώσεις Εξόδου
3.00 %
Χρεώσεις Εισόδου
2.50 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.00 %
Χρεώσεις Εξόδου
2.50 %
Χρεώσεις Εισόδου
2.00 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.00 %
Χρεώσεις Εξόδου
2.00 %
Συνολικές Χρεώσεις για το έτος 1
1.15 %
5.83 %
5.17 %
4.59 %
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1***
1.25 %
8.83 %
7.67 %
6.59 %
*Ο παραπάνω πίνακας συγκρίνει τις συνολικές χρεώσεις από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από την κάθε τράπεζα για την σχεδίαση των επενδυτικών πλάνων με στόχο την Αύξηση Απόδοσης, συμπεριλαμβάνοντας αμερικάνικες μετοχές. Οι χρεώσεις που συγκρίνονται είναι οι μέγιστες που μπορούν να χρεωθούν και θα ενημερώνονται συχνά. Τελευταία ενημέρωση στις 28/04/2022

** Η σύγκριση είναι με πραγματικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην αγορά με ενεργά επενδυτικά χαρτοφυλάκια. (Συμπεριλαμβανομένου του κόστους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που χρησιμοποιούν)

***Στον υπολογισμό για τις «Συνολικές Χρεώσεις για το έτος 1» δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρεώσεις εξόδου. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να αποχωρήσει από την επένδυση του τον 1ο χρόνο, στο τελευταίο πεδίο αναφέρονται οι συνολικές χρεώσεις για έξοδο στον πρώτο χρόνο.

****Αυτή είναι η προμήθεια που επιβάλλεται από τον εκδότη του Exchange Traded Fund ή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που χρησιμοποιεί ο κάθε πάροχος στο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι προμήθειες αποτελούν μέρος των συνολικών χρεώσεων που επιβάλλονται στην επένδυσή σας.
*Ο παραπάνω πίνακας συγκρίνει τις συνολικές χρεώσεις από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από την κάθε τράπεζα για την σχεδίαση των επενδυτικών πλάνων με στόχο την Αύξηση Απόδοσης, συμπεριλαμβάνοντας αμερικάνικες μετοχές. Οι χρεώσεις που συγκρίνονται είναι οι μέγιστες που μπορούν να χρεωθούν και θα ενημερώνονται συχνά. Τελευταία ενημέρωση στις 28/04/2022

** Η σύγκριση είναι με πραγματικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην αγορά με ενεργά επενδυτικά χαρτοφυλάκια. (Συμπεριλαμβανομένου του κόστους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που χρησιμοποιούν)

***Στον υπολογισμό για τις «Συνολικές Χρεώσεις για το έτος 1» δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρεώσεις εξόδου. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να αποχωρήσει από την επένδυση του τον 1ο χρόνο, στο τελευταίο πεδίο αναφέρονται οι συνολικές χρεώσεις για έξοδο στον πρώτο χρόνο.

****Αυτή είναι η προμήθεια που επιβάλλεται από τον εκδότη του Exchange Traded Fund ή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που χρησιμοποιεί ο κάθε πάροχος στο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι προμήθειες αποτελούν μέρος των συνολικών χρεώσεων που επιβάλλονται στην επένδυσή σας.
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν ρίσκο

Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες Υποστήριξης

Οι ειδικοί στην εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της επιτυχίας μας. Η έμπειρη ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον επενδυτικό σας λογαριασμό μέσα από το chat, με τηλεδιάσκεψη, από το τηλέφωνο ή με μια προσωπική συνάντηση στα γραφεία μας.

Εύκολη & Έξυπνη Online Διαδικασία Εγγραφής

Ελέγξτε τα model portfolios και επιλέξτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Απαντήστε σε μια σειρά ερωτήσεων για να επιβεβαιώσετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σε λιγότερο από 10 λεπτά και να ξεκινήσετε τις επενδύσεις σας από EUR 5.000
Οι επενδύσεις εμπεριέχουν ρίσκο

τι λένε οι πελάτες μας για εμάς

Ο ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ WEALTH MANAGER ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 'WORLD FINANCE' ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΤΟ 2021