Ασφάλεια & Θεματοφυλακή

Στην XSpot στοχεύουμε στη δημιουργία αξιόπιστων σχέσεων με εσάς, τους πελάτες μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι σχέσεις αποτελούν το πολυτιμότερο αγαθό μας και για αυτό το λόγο κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τις επενδύσεις σας

Οι δραστηριότητες της XSpot διέπονται από τους κανονισμούς της ΕΕ και της Κύπρου, όπως είναι η Οδηγία για τις Ευρωπαϊκές Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MIFID II) και ο Κυπριακός Νόμος περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 2017 Νόμος 87 (Ι) / 2017.

Στην XSpot στοχεύουμε στη δημιουργία αξιόπιστων σχέσεων με εσάς, τους πελάτες μας, γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι σχέσεις αποτελούν το πολυτιμότερο αγαθό μας και για αυτό το λόγο κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τις επενδύσεις σας.

01
02
03
04
05