Προμήθειες και Χρεώσεις

Η απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι κάνουμε είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μας και γι’ αυτό σας ενημερώνουμε για όλες τις χρεώσεις από την πρώτη στιγμή. Ποτέ δεν θα σας κρύψουμε οποιεσδήποτε χρεώσεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Στην XSpot πιστεύουμε ότι οι χρεώσεις θα πρέπει να είναι λογικές για τον πελάτη, ώστε το χαρτοφυλάκιό του να μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των ετών. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να προσφέρουμε στον πελάτη απόλυτη διαφάνεια και γι’ αυτό σας ενημερώνουμε για όλες τις χρεώσεις από την πρώτη στιγμή. Ποτέ δεν θα σας κρύψουμε οποιεσδήποτε χρεώσεις.
ΤΥΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
Κόστος Θεματοφυλακής
Smart Wealth
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.75 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
0.15 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.15 %
Private Wealth
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
1.00 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
0.15 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.15 %
Junior Wealth
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.60 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
0.15 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.15 %
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.00 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
2.83 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.00 %
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.00 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
2.67 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.00 %
Αμοιβή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
0.00 %
Αμοιβή Υπεραπόδοσης
0.00 %
Μέση Προμήθεια Εκδότη ETF/MF****
2.59 %
Κόστος Θεματοφυλακής
0.00 %
ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρεώσεις Εισόδου
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
Χρεώσεις Εξόδου
Χρεώσεις Εισόδου
0.00 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.10 %
Χρεώσεις Εξόδου
0.10 %
Χρεώσεις Εισόδου
0.00 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.10 %
Χρεώσεις Εξόδου
0.10 %
Χρεώσεις Εισόδου
0.00 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.10 %
Χρεώσεις Εξόδου
0.10 %
Χρεώσεις Εισόδου
3.00 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.00 %
Χρεώσεις Εξόδου
3.00 %
Χρεώσεις Εισόδου
2.50 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.00 %
Χρεώσεις Εξόδου
2.50 %
Χρεώσεις Εισόδου
2.00 %
Διανομή Μερίσματος/Κίνηση Λογαριασμού
0.00 %
Κόστος Εκτέλεσης & Διακανονισμού
0.00 %
Χρεώσεις Εξόδου
2.00 %
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1
1.15 %
1.40 %
1.00 %
5.83 %
5.17 %
4.59 %
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1***
1.25 %
1.50 %
1.10 %
8.83 %
7.67 %
6.59 %
  • Ο παραπάνω πίνακας συγκρίνει τις συνολικές χρεώσεις από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από την κάθε τράπεζα για την σχεδίαση των επενδυτικών πλάνων με στόχο την Αύξηση Απόδοσης, συμπεριλαμβάνοντας αμερικάνικες μετοχές. Οι χρεώσεις που συγκρίνονται είναι οι μέγιστες που μπορούν να χρεωθούν και θα ενημερώνονται συχνά. Τελευταία ενημέρωση στις 28/04/2022
  • Η σύγκριση είναι με πραγματικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην αγορά με ενεργά επενδυτικά χαρτοφυλάκια. (Συμπεριλαμβανομένου του κόστους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που χρησιμοποιούν)
  • Στον υπολογισμό για τις «Συνολικές Χρεώσεις για το έτος 1» δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρεώσεις εξόδου. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να αποχωρήσει από την επένδυση του τον 1ο χρόνο, στο τελευταίο πεδίο αναφέρονται οι συνολικές χρεώσεις για έξοδο στον πρώτο χρόνο.
  • Αυτή είναι η προμήθεια που επιβάλλεται από τον εκδότη του Exchange Traded Fund ή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που χρησιμοποιεί ο κάθε πάροχος στο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι προμήθειες αποτελούν μέρος των συνολικών χρεώσεων που επιβάλλονται στην επένδυσή σας.
  • Ο παραπάνω πίνακας συγκρίνει τις συνολικές χρεώσεις από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από την κάθε τράπεζα για την σχεδίαση των επενδυτικών πλάνων με στόχο την Αύξηση Απόδοσης, συμπεριλαμβάνοντας αμερικάνικες μετοχές. Οι χρεώσεις που συγκρίνονται είναι οι μέγιστες που μπορούν να χρεωθούν και θα ενημερώνονται συχνά. Τελευταία ενημέρωση στις 28/04/2022
  • Η σύγκριση είναι με πραγματικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην αγορά με ενεργά επενδυτικά χαρτοφυλάκια. (Συμπεριλαμβανομένου του κόστους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που χρησιμοποιούν)
  • Στον υπολογισμό για τις «Συνολικές Χρεώσεις για το έτος 1» δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρεώσεις εξόδου. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να αποχωρήσει από την επένδυση του τον 1ο χρόνο, στο τελευταίο πεδίο αναφέρονται οι συνολικές χρεώσεις για έξοδο στον πρώτο χρόνο.
  • Αυτή είναι η προμήθεια που επιβάλλεται από τον εκδότη του Exchange Traded Fund ή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που χρησιμοποιεί ο κάθε πάροχος στο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι προμήθειες αποτελούν μέρος των συνολικών χρεώσεων που επιβάλλονται στην επένδυσή σας.