Η Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2021, τα οποία καταδεικνύουν τη δύναμη της διαφοροποιημένης λειτουργικής πλατφόρμας και των διαφημιστικών δυνατοτήτων της, το ευρύ και ποικίλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της καθώς επίσης και την ισχυρή πλατφόρμα R&D. Η Viatris δήλωσε επίσης ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα έντεκα cents (0,11 $) για κάθε εκδοθείσα και εκκρεμή μετοχή της κοινής μετοχής της εταιρείας. Οι μετοχές της Viatris ανακάμπτουν έντονα από ένα κρίσιμο επίπεδο στήριξης.