Οι μετοχές της Occidental Petroleum Corp. (NYSE: OXY) σημείωσαν άνοδο 9,1% στις απογευματινές συναλλαγές την Τετάρτη, τροφοδοτούμενες από την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 μηνών και τις συνεχιζόμενους επαίνους από τους αναλυτές της Wall Street σχετικά με τα σχέδια της εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου να μειώσει το χρέος. Η μετοχή, η οποία ήταν το μεγαλύτερο κέρδος του S&P 500, οδεύει στο να κλείσει στο υψηλότερο σημείο της από τις 5 Μαρτίου. Η εταιρεία είχε αναφέρει μετά το καμπανάκι του κλεισίματος της Δευτέρας μια ευρύτερη από το αναμενόμενο απώλεια και μια απώλεια εσόδων για το τρίτο συνεχές τρίμηνο , αλλά είπε ότι παρέμεινε επικεντρωμένη στην ενίσχυση του ισολογισμού της χρησιμοποιώντας πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για τη μείωση του χρέους και την επέκταση των τρεχόντων χρεών.