Η Rice Acquisition Corp. (NYSE: RICE) θα συγχωνευθεί με δύο άλλες εταιρείες με στόχο τη δημιουργία ενός κολοσσού ανανεώσιμου φυσικού αερίου ύψους 1,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ανανεώσιμο αέριο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει πράγματα όπως αέριο υγειονομικής ταφής ή βιοαέριο από ζωικά απόβλητα, συλλαμβάνει μεθάνιο προτού εισέλθει στην ατμόσφαιρα το οποίο αποτελεί πιο ισχυρό παράγοντα υπερθέρμανσης του πλανήτη από το διοξείδιο του άνθρακα. Η εταιρεία δήλωσε ότι προβλέπει τα απόβλητα υγειονομικής ταφής των ΗΠΑ να αυξάνονται σε 13 δισεκατομμύρια τόνους έως το 2050 από περίπου 8 δισεκατομμύρια τόνους που είναι τώρα. Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 51% στη συνεδρίαση της Πέμπτης.