Πραγματοποιήσαμε μια ακόμα αλλαγή στο χαρτοφυλάκιό σας με συγκεκριμένη στόχευση.

Κλείσαμε την θέση μας στο Vanguard Growth ETF (VUG) το οποίο είχε σημειώσει εξαιρετική άνοδο ευνοημένο από την έξαρση της πανδημίας και το αντικαταστήσαμε με το Vanguard Value ETF (VTV).

Ο λόγος αυτής της αλλαγής είναι ότι καθώς το πρόγραμμα εμβολιασμών προχωρά σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οικονομίες είναι πιο κοντά από ποτέ σε ένα σταθερό άνοιγμα και μια ταχύτερη επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό αναμένεται να ευνοήσει σημαντικά τους κυκλικούς κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο VTV ETF.

Επιπρόσθετα, οι αγορές προεξοφλούν καλύτερες ημέρες για την παγκόσμια οικονομία και αυτό αποτυπώνεται και στην άνοδο των επιτοκίων των ομολόγων. Η τάση αυτή είναι ευνοϊκή για τον κλάδο Value μετοχών, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει να σημειώνει καλύτερη απόδοση συγκριτικά με τον κλάδο Growth.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποδόσεων.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο παρέχονται μόνο για ενημέρωση και δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική προτροπή για αγορά, πώληση ή οποιαδήποτε άλλη επενδυτική κίνηση οποιουδήποτε επενδυτικού προϊόντος ή υπηρεσίας, ούτε ως σύσταση για πρόσκληση σε οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα.