Το rebalancing είναι η πιο έξυπνη πρακτική στη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου όταν γίνεται αποτελεσματικά. Λειτουργεί για να διατηρούνται οι επενδύσεις σας στο σωστό δρόμο και να γίνεται διαχείριση ρίσκου ευθυγραμμίζοντας τις επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό σας.

Ας πάρουμε το παράδειγμα ότι όταν ξεκινήσατε την επένδυσή σας μαζί μας επιλέξατε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει 60% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα. Εάν τα χρηματιστήρια έχουν ένα ισχυρό ανοδικό τρίμηνο, η κατανομή του χαρτοφυλακίου σας μπορεί να είναι κοντά στο 70% σε μετοχές και 30% σε ομόλογα. Αυτή η διαφορά στην κατανομή ονομάζεται drift και είναι με απλά λόγια η απόκλιση από την προσυμφωνημένη κατανομή του χαρτοφυλακίου σας. Εάν το χαρτοφυλάκιό σας παρουσιάζει αποκλίσεις τότε αυτό σημαίνει ότι λαμβάνετε περισσότερο ή λιγότερο ρίσκο από αυτό που είχατε αρχικά συμφωνήσει μαζί μας. Και επειδή θέλουμε να μην παρεκκλίνουμε ποτέ από αυτά που έχουμε συμφωνήσει αρχικά, θα πουλούσαμε τους τίτλους με υψηλή απόδοση για να βγάλουμε κέρδος και να αγοράσουμε περισσότερους από τους τίτλους με χαμηλή απόδοση έτσι ώστε να εξισορροπήσουμε το χαρτοφυλάκιό σας στα συμφωνημένα επίπεδα.

Θα εξισορροπήσουμε το χαρτοφυλάκιό σας μόνο σε 3 περιπτώσεις:

1. Καταθέσεις/Αναλήψεις. Κάθε φορά που λαμβάνουμε μια κατάθεση από εσάς, θα αγοράζουμε την κατηγορία επενδύσεων με τη χαμηλή απόδοση για να επαναφέρουμε το χαρτοφυλάκιο στην αρχική κατανομή. Από την άλλη μεριά, αν ζητήσετε να κάνετε ανάληψη ένα μέρος των χρημάτων σας, απλώς θα κλείσουμε μερικές θέσεις με υψηλή απόδοση, προκειμένου να επιστρέψουμε στην αρχική κατανομή.

2. Απόκλιση Χαρτοφυλακίου. Μια απόκλιση (drift) 10% ή περισσότερο, θα οδηγήσει σε rebalancing το χαρτοφυλάκιό σας, όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Οι έμπειροι διαχειριστές χαρτοφυλακίου μας θα χειριστούν την εξισορρόπηση αυτή.

3. Τριμηνιαίο rebalancing. Εάν κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου δεν έχουμε πραγματοποιηθεί κάποια κατάθεση ή ανάληψη, αλλά έχουμε ένα σημαντικό επίπεδο απόκλισης, ίσως χρειαστεί να εξισορροπήσουμε το χαρτοφυλάκιό σας για να το προστατεύσουμε από μη αναμενόμενα γεγονότα της αγοράς σε ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων.

Οι πληροφορίες στο παρόν άρθρο παρέχονται μόνο για ενημέρωση και δεν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική προτροπή για αγορά, πώληση ή οποιαδήποτε άλλη επενδυτική κίνηση οποιουδήποτε επενδυτικού προϊόντος ή υπηρεσίας, ούτε ως σύσταση για πρόσκληση σε οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα.