Οι cyclical stocks ενδέχεται να βρουν κάποια ανακούφιση στην ανάκαμψη του ευρώ, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γίνεται πιο επιθετική και σφίγγει την πολιτική. Η τιμή των cyclicals σχετικά με τον Δείκτη Stoxx 600, παρακολουθεί στενά την κίνηση του ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια, με το σύνολο να υποαποδίδει από τις αρχές του 2022 καθώς το ενιαίο νόμισμα έφτασε σε χαμηλό 10ετίας. Το ευρώ θεωρείται «νόμισμα με κίνδυνο», σύμφωνα με τους αναλυτές στρατηγικής της Goldman Sachs Inc., και η ενίσχυσή του μπορεί να ωφελήσει μετοχές που είναι εκτεθειμένες στο εσωτερικό, όπως οι τράπεζες.