Η πανδημία έχει ανοίξει νέους δρόμους για την οικονομία, την τεχνολογία και την ιατρική και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σημαντικές ανακαλύψεις και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία και μια σειρά από κλάδους. Από το ξέσπασμα της πανδημίας, συγκεκριμένες εταιρίες και κλάδοι ευνοήθηκαν και αυτό σημαίνει πολλά για το τι θα πρέπει να αναμένουμε στο μέλλον.