Οι μετοχές της SoFi (Nasdaq: SOFI US) έκλεισαν 13,4% υψηλότερα τη Δευτέρα, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Μάρτιο, μετά την ίδρυση της εταιρείας καταναλωτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με σημαντικά καλή αξιολόγηση και τιμή στόχο τα 25 $ από την Morgan Stanley. Αναμένει ότι η βάση χρηστών της εταιρείας θα διπλασιαστεί τα επόμενα δύο χρόνια σε περίπου 5,3 εκατομμύρια. Θεωρεί επίσης ότι οι πελάτες με «υψηλά εισοδήματα, αλλά όχι ακόμα πλούσιοι» ενώ αποτελούν στόχο για όλους, είναι ήδη οι βασικοί πελάτες της SoFi. Οι μετοχές της SoFi είναι 47,8% υψηλότερα για το έτος.