Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις της Zoom Video Communications Inc. (Nasdaq: ZM) ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις ορισμένων αναλυτών, προκαλώντας ανησυχίες ότι η εταιρεία θα δυσκολευτεί να διατηρήσει την ταχεία αύξηση των εσόδων καθώς οι εργαζόμενοι απομακρύνονται από τις εξ αποστάσεως συναντήσεις. Οι μετοχές μειώθηκαν πάνω από 16% στα 289,50 $. Τα έσοδα θα είναι περίπου 1,02 δισεκατομμύρια δολάρια την τρέχουσα περίοδο και 4,01 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος. Οι αναλυτές ανέμεναν τριμηνιαία έσοδα έως και 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια και ετήσιες πωλήσεις έως 4,08 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέταξε το Bloomberg.